Znajdź

Kryteria autoryzacji Saunier Duval

Autoryzowany Instalator MU

Szkolenie autoryzacyjne


Szkolenie dwudniowe, odpłatne, cena za 1 uczesnika to 200 zł brutto.


Kryteria:

- odbycie odpłatnego szkolenia autoryzacyjnego w Centrum Szkoleniowym SD(MUF – kotły kondensacyjne).


Po szkoleniu Instalator otrzymuje:

- materiały szkoleniowe

- możliwość podpisania umowy natychmiast po złożeniu niezbędnych dokumentów (zaświadczenie o działalności firmy, Regon, NIP oraz aktualne uprawnienia

elektryczne i gazowe)


Po podpisaniu umowy Instalator otrzymuje:

- nr autoryzacji

- prawo do pierwszych uruchomień urządzeń grzewczych (w zależności od odbytych szkoleń)

- dostęp do części zamiennych

- możliwość bezpłatnego uczestnictwa w pozostałych szkoleniach oraz doszkoleniach marki Saunier Duval dotyczących branży grzewczej

- prawo do umieszczania jego nazwiska na ogólnopolskich listach firm autoryzowanych


UWAGA:

W przypadku niepodpisania umowy w okresie 9 miesięcy od daty szkolenia konieczne jest odbycie przez zainteresowanego kolejnego odpłatnego szkolenia podstawowego.


Autoryzowany Serwisant NP

1. Autoryzowany Serwisant z uprawnieniami pogwarancyjnymi


Szkolenie dwudniowe, odpłatne.


Kryteria:

- odbycie wszystkich doszkoleń oraz MUF/MUC (kotły kondensacyjne)

- minimum 6 miesięczna autoryzacja Saunier Duval (MU)

- wykonanie minimum 5 uruchomień urządzeń w ciągu 9 miesięcy (liczone od daty uzyskania autoryzacji) lub 8 uruchomień w ciągu ostatnich 12 miesięcy (liczone od daty zgłoszenia chęci rozszerzenia uprawnień)

- szkolenie serwisowe (płatne 320 zł brutto) w jednym z Centrów Szkoleniowych Saunier Duval

- w ciągu roku kalendarzowego (przed jak i w trakcie statusu Autoryzowanego Serwisanta) zakup części w Centrum Serwisowym za min. 1000 zł netto

- podpisanie umowy autoryzacyjnej (ważnej 12 miesięcy)


Po podpisaniu umowy Serwisant otrzymuje:

- prawo do zakupu części zamiennych na warunkach określonych w umowie

- prawo do wykonywania przeglądów gwarancyjnych w pierwszym roku gwarancji z ograniczeniem tylko do urządzeń zainstalowanych i uruchomionych przez siebie

- materiały szkoleniowe


2. Autoryzowany Serwisant z uprawnieniami gwarancyjnymi


Kryteria:

- zaistnienie zapotrzebowania ze strony Saunier Duval na powołanie w określonym regionie Autoryzowanego Serwisanta z uprawnieniami gwarancyjnymi

- udokumentowany zakup pakietów części zamiennych w (Centrum Szkoleniowe lub w centrali) wskazanych przez Saunier Duval zgodnie z aneksem lub nową umową

- podpisanie aneksu rozszerzającego zakres uprawnień i obowiązków lub podpisanie nowej umowy

- pozytywna opinia przedstawiciela handlowego i Centrum Szkoleniowego

- brak uzasadnionych skarg ze strony klientów


Po podpisaniu aneksu lub nowej umowy Serwisant otrzymuje dodatkowo:

- prawo do wykonywania przeglądów gwarancyjnych w pierwszym roku gwarancji wszystkich typów urządzeń grzewczych

- wykonywanie napraw gwarancyjnych wszystkich typów urządzeń grzewczych

- prawo do zakupu części zamiennych na warunkach określonych w nowej umowie lub aneksie


Marka Saunier Duval zastrzega sobie prawo ostatecznego zakwalifikowania firmy do danej grupy Autoryzacyjnej ze względu na położenie geograficzne, ilość urządzeń w rejonie działania firmy oraz na własne potrzeby.