Znajdź

Oferta szkoleniowa

Szkolenia dla instalatorów


Oferta szkoleniowa Saunier Duval obejmuje szeroki program zajęć z zakresu instalacji, uruchamiania i serwisowania urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych. Wiedza ta jest podstawą partnerskiej współpracy Instalatora z firmą. Szkolenia podzielone są na bloki, aby umożliwić Partnerom stopniowe zdobywanie wiedzy i zyskiwanie nowych uprawnień oraz poszerzenie oferty usług instalacyjnych.


Oferta szkoleniowa stanowi niezmiernie ważny element profesjonalnej i partnerskiej współpracy, dlatego też firma dba o najwyższy poziom spotkań. Dzięki doskonałemu zespołowi szkoleniowców, kompletnie wyposażonym ośrodkom i optymalnie skomponowanemu programowi, czas poświęcony na szkolenie jest wykorzystany w najlepszy sposób. Dowodem na jakość programu jest możliwość uzyskania przez Uczestników nowych uprawnień zaraz po zakończeniu kursu. Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania autoryzacji SAUNIER DUVAL zawarte są w zakładce Kryteria autoryzacji Sanier Duval.


Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach i obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne. Taka forma spotkań daje gwarancję zdobycia pełnej wiedzy na temat urządzeń grzewczych. Dodatkowo uczestnicy szkoleń otrzymują komplet materiałów informacyjno - technicznych, przydatnych w późniejszej pracy.


  • Szkolenia odbywają się w Centrach Szkoleniowych w:

Warszawie

Krakowie

Poznaniu


Ośrodki są wyposażone w nowoczesny sprzęt szkoleniowy i dysponują wszystkimi urządzeniami Saunier Duval przeznaczonymi do celów treningowych. Dostęp do szkoleń ułatwia także elastyczny wybór terminów spotkań.


Urządzenia gazowe

Program szkoleń dotyczących instalacji i serwisowania urządzeń gazowych marki Saunier Duval.

Urządzenia klimatyzacyjne

Program szkoleń z zakresu instalacji i serwisowania klimatyzatorów marki Saunier Duval