Znajdź

Szkolenia urządzenia gazowe

Urządzenia gazowe

I. Szkolenie autoryzacyjne podstawowe:

  • instalacja i pierwsze uruchomienie kotłów kondensacyjnych

Szkolenie rozpoczynające autoryzację jest dwudniowe i płatne.

To dwudniowe szkolenie daje możliwość rozpoczęcia współpracy: uczestnik otrzymuje numer autoryzacji i ma możliwość podpisania umowy autoryzacyjnej. Na jej mocy uczestnik zyskuje status Autoryzowanego Instalatora i otrzymuje uprawnienia do pierwszych uruchomień i przezbrajania urządzeń Saunier Duval.

Autoryzowany Instalator ma także prawo do bezpłatnego udziału w doszkoleniach, zostaje także umieszczony w ogólnopolskich listach firm autoryzowanych.

II. Szkolenie autoryzacyjne serwisowe.

Jest to szkolenie dla Autoryzowanych Instalatorów, którzy, po spełnieniu kryteriów określonych przez Saunier Duval, chcą uzyskać uprawnienia serwisowe. Zajęcia umożliwiają zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania prac Autoryzowanego Serwisanta. Status ten daje prawo do wykonywania przeglądów pogwarancyjnych, a także przeglądów gwarancyjnych urządzeń uruchomionych przez Instalatora. Etapem końcowym jest podpisanie odpowiedniej umowy.

Status Autoryzowanego Serwisanta poparty praktyką, daje również szansę dalszego poszerzenia uprawnień. Doświadczeni Partnerzy mają możliwość ubiegania się o prawo do napraw gwarancyjnych wszystkich urządzeń gazowych Saunier Duval.

III. Szkolenia uzupełniające.

Szkolenia te mają za zadanie przekazanie wiedzy na temat nowych produktów i są organizowane za każdym razem, gdy firma wprowadza na rynek nową ofertę. Dzięki nim, Autoryzowani Partnerzy Saunier Duval mogą na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę.