Znajdź

Szkolenia urządzenia klimatyzacyjne

Urządzenia klimatyzacyjne

I. Szkolenie autoryzacyjne.

Jest to jednodniowe szkolenie w całości poświęcone urządzeniom klimatyzacyjnym. Szkolenie kierowane jest do Instalatorów, którzy chcą rozszerzyć zakres swoich usług o nowe systemy. Po ukończeniu zajęć, uczestnik ma możliwość podpisania umowy autoryzacyjnej, która upoważnia do instalacji i przeglądów klimatyzatorów Saunier Duval.

II. Szkolenie serwisowe.

Szkolenie kierowane jest do Autoryzowanych Instalatorów urządzeń klimatyzacyjnych Saunier Duval, którzy są zainteresowani poszerzeniem uprawnień o prawo do napraw gwarancyjnych. Zajęcia w pełni przygotowują do wykonywania takich usług. Zasady współpracy określane są w umowie serwisowej, która może być podpisana po odbyciu szkolenia.