Znajdź

Zapisz się na szkolenie

Firmy autoryzowane po zalogowaniu, uzyskają możliwość zapisu na dodatkowe szkolenia.

Zaloguj się


O terminie szkolenia zostaniesz powiadomiony z 2-tygodniowym wyprzedzeniem w formie zaproszenia e-mail oraz SMS.

Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107787, NIP 5261012016, REGON 010785861 („Spółka”);
Cele i podstawa przetwarzania:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu:
a) zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) analitycznym - lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) archiwalnym (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.
Wypełnij / popraw dane zaznaczone na żółto