Dane firmy

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.

Al. Krakowska 106

02-256 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy; KRS: 0000107787

NIP: 526-10-12-016; Kapitał zakładowy: 1 438 000 zł


Tel. +48 22 323 01 75

Fax: +48 22 323 01 13

Infolinia: 801 80 66 66 (z tel. stacjonarnych)

22 323 01 75 (z tel. komórkowych)

www.saunierduval.pl

info@saunierduval.pl