Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Dane firmy

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.

ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C

02-134 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy; KRS: 0000107787

NIP: 526-10-12-016; Kapitał zakładowy: 1 438 000 zł

Spółka oświadcza, że spełnia kryterium dużego przedsiębiorcy. Podstawa prawna: nowelizacja ust. z 8.03.2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach.


Infolinia:

Z telefonów stacjonarnych 801 80 66 66

Z telefonów komórkowych 22 323 01 75

Strona internetowa: www.saunierduval.pl

Adres e-mail: info@saunierduval.pl