Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Obowiązek informacyjny wobec osób rejestrujacych się, celem zapisu na szkolenie

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, a także w celu zapewnienia pełnej przejrzystości procesów przetwarzania Twoich danych osobowych chcielibyśmy abyś wiedział, że:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 sierpnia 6Aa (dalej: Vaillant)

2. Zawsze gdy masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Specjalistą ds. Ochrony Danych pod adresem iod@vaillant-group.com

3. Vaillant przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z poniższymi informacjami

L.p.CelPodstawa prawnaOkres/kryteriaW praktyce
1Prowadzenie zapisów na szkolenia, sprawne ich przeprowadzenie i rozliczenieart. 6 ust. 1 lit. b) RODODo czasu wykonania umowyZ wykorzystaniem formularza kontaktowego możesz zapisać się na wybrane szkolenie. Dane, które podajesz są niezbędne do zaplanowania, przeprowadzenia i rozliczenia szkolenia. Może być tak, że po ukończeniu szkolenia będziemy wystawiali certyfikaty uczestnictwa. Nr telefonu oraz adres e-mail będą wykorzystywane w celu przypomnienia o zbliżającym się terminie i miejscu szkolenia.
2Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c) RODO5 pełnych lat od realizacji usługiTak jak wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Vaillant w myśl ustawy o rachunkowości oraz innych ustaw podatkowych
3Utrzymywanie relacji handlowychart. 6 ust. 1 lit. f) RODODo czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwuPodane przez Ciebie dane kontaktowe mogą być przez Nas wykorzystywane także w celach marketingowych polegających na informowaniu oraz przesyłaniu materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym… Te czynności będziemy realizowali do czasu aż nie zgłosisz sprzeciwu wobec takich praktyk
4Ochrona i zabezpieczenie się przed roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit. f) RODOPrzez okres przedawnienia roszczeńVaillant jak każdy podmiot uczestniczący w obrocie gospodarczym jest narażony na odpowiedzialność prawną, w tym cywilnoprawną w związku z czym konieczne jest przechowywanie wszelkich informacji o zdarzeniach, które wstąpiły i które mogą być podstawą do skierowania roszczeń wobec Vaillant lub wobec pracownika Vaillant. Informacje te mogą stanowić dowód w toczącym się postępowaniu.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu odbycia szkolenia.

5. Odbiorcami danych są podmioty wspierające Nas od strony informatycznej, księgowej, logistycznej, szkoleniowej.

6. Masz prawo żądania od administratora:

  • a) Dostępu do danych osobowych
  • b) Sprostowania danych osobowych
  • c) Usunięcia danych osobowych
  • d) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • e) Przeniesienia danych osobowych
  • 7. Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO