Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Marka Saunier Duval dba o środowisko

Dbamy o naszą planetę

Saunier Duval poświęca wiele uwagi zagadnieniom związanym z ochroną środowiska naturalnego. Skupiamy nasze wysiłki na następujących zagadnieniach:


  • Systemy: rozwój Systemu Zarządzania Ochroną Środowiska zgodnie z wymaganiami ISO 14001.
  • Nieustanne ulepszenia: współpraca z instytucjami, klientami i dostawcami w celu stałego modyfikowania i ulepszania rozwiązań dotyczących ochrony środowiska.
  • Rozwiązania prawne: działania zgodne z najnowszymi kodyfikacjami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz zasadami dobrej praktyki biznesowej.
  • Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska: szukanie sposobów ochrony środowiska poprzez inwestowanie w "czyste" technologie.
  • Projektowanie produktów: wprowadzanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska już na etapie projektowania nowych produktów.
  • Oszczędne wykorzystywanie zasobów: osiąganie maksymalnej wydajności procesów przy minimalizacji wykorzystania energii i materiałów.
  • Procedury: okresowa analiza wpływu funkcjonowania firmy na środowisko naturalne, ewaluacja zagrożeń i ryzyka.
  • Zarządzanie odpadami: poszukiwanie rozwiązań mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ilości odpadów lub recykling zasobów.
  • Świadomość: wspieranie wszelkich działań związanych ze wrażliwością pracowników i partnerów biznesowych na potrzeby ochrony środowiska tak, aby świadomość ochrony zasobów naturalnych była wpisana w codzienną pracę i współpracę.