Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat kotłów gazowych centralnego ogrzewania

1. Czy gazowe kotły c.o. są bezpieczne w użytkowaniu?

Nowoczesne kotły Saunier Duval posiadają szereg zabezpieczeń, chroniących m.in. przed wypływem gazu do pomieszczenia w przypadku nieprawidłowej pracy (zanik ciśnienia), nadmiernym wzrostem temperatury lub ciśnienia wody, zanikiem ciągu kominowego (cofanie się spalin do pomieszczenia). W takich awaryjnych sytuacjach odcięty zostaje dopływ gazu do kotła i urządzenie wyłącza się. Oczywiście nie zwalnia to użytkownika z przestrzegania przepisów dotyczących bezpiecznej eksploatacji urządzenia. Prawidłowo użytkowanie kotła i okresowe przeglądy wykonywane przez autoryzowany serwis Saunier Duval gwarantują niezawodną i bezpieczną pracę kotła.


2. Czy obsługa kotła c.o. jest kłopotliwa dla użytkownika?

Jedną z zalet ogrzewania gazowego jest wysoka automatyzacja procesu spalania. Wystarczy nastawić żądaną temperaturę na sterowniku zamontowanym, np. w pokoju dziennym. Resztę wykonują urządzenia, w które wyposażony jest kocioł. Dzięki nim automatycznie dokonuje się np. całkowite wyłączenie kotła w przypadku zaniku zapotrzebowania na ciepło lub jego włączenie w przypadku spadku temperatury pomieszczeń poniżej wartości nastawionej na regulatorze. Możliwa jest też regulacja pogodowa, a także regulacja czasowa, umożliwiająca zmniejszanie intensywności ogrzewania w godzinach nocnych, czy też podczas nieobecności mieszkańców w domu. Saunier Duval posiada pełną ofertę różnorodnych regulatorów, dzięki którym obsługa ogrzewania lub chłodzenia w Państwa domu będzie w pełni komfortowa. Szczegółowych informacji udzielą autoryzowani instalatorzy lub serwisy Saunier Duval.


3. Czym należy się kierować przy wyborze gazowego kotła c.o.?

Głównym wyznacznikiem powinna być funkcja, jaką kocioł ma spełniać w naszym domu, tzn. czy ma on służyć wyłącznie do ogrzewania pomieszczeń, czy również ma podgrzewać wodę użytkową. Przy wyborze należy też brać pod uwagę układ pomieszczeń w domu: ile jest kuchni i łazienek oraz jak daleko od kotła c.o. są one usytuowane. Warto także wybrać firmę, która ma wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu kotłów o wysokiej jakości, oferującą dobrą cenę oraz sprawny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Taką firmą jest bez wątpienia Saunier Duval.


4. Jak dobrać optymalną moc kotła ?

Moc urządzenia grzewczego dobiera się w oparciu o bilans zapotrzebowania na ciepło dla danego domu czy mieszkania oraz zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Oprócz kubatury domu, istotne znaczenie ma tu również sposób izolowania domu, rodzaj okien, drzwi. Dobór właściwej mocy kotła jest ważny ze względów ekonomicznych - piec o zbyt małej mocy nie dogrzeje nam domu, natomiast piec o zbyt dużej mocy nie wykorzysta swoich możliwości i będzie wtedy pracować z zaniżoną sprawnością. Ponadto potrzeby w zakresie ciepłej wody użytkowej są różne w zależności od preferencji użytkowników. Nasi autoryzowani partnerzy z pewnością dobiorą odpowiedni produkt do Państwa potrzeb.


5. Jakie są rodzaje gazowych kotłów c.o.?

Gazowe kotły c.o. są urządzeniami o konstrukcji stojącej lub wiszącej, posiadającymi wysoką sprawność (88%- 107%) oraz spełniającymi różne funkcje. Ze względu na funkcje, jakie może spełniać gazowy kocioł c.o., mamy do wyboru: kotły jednofunkcyjne lub kotły dwufunkcyjne. Kotły jedno- i dwufunkcyjne występują w różnych rozwiązaniach technicznych:

  • kotły z otwartą lub zamkniętą komorą spalania, (tzw. „turbo"),
  • kotły z palnikami atmosferycznymi lub palnikami nadmuchowymi,
  • kotły z palnikiem pilotującym („świeczką") lub z zapłonem elektronicznym,
  • kotły kondensacyjne.


6. Jakie są zalety kotłów c.o. z zamkniętą komorą spalania?

W kotłach tego typu powietrze potrzebne do spalania gazu pobierane jest bezpośrednio z zewnątrz budynku i jednocześnie spaliny wyrzucane są bezpośrednio poza budynek. Najczęściej odbywa się to poprzez dwie współśrodkowo zamontowane rury powietrzno-spalinowe. Cały proces spalania gazu odizolowany jest od pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kocioł, co podnosi znacznie bezpieczeństwo użytkowania. Odprowadzenie spalin może odbywać się poprzez podłączenie pieca do przewodu kominowego lub przez ścianę budynku bezpośrednio na zewnątrz. W tym drugim przypadku polskie Prawo budowlane narzuca pewne ograniczenia, które, należy wziąć pod uwagę przy instalacji urządzenia (m.in. moc pieca do 21 kW z możliwością stosowania w domach jednorodzinnych wolnostojących, moc do 5 kW dla pozostałych budynków, wylot spalin powinien znajdować się co najmniej 0,5 m od krawędzi okien, gzymsów, ryzaliów przysłaniających, itp.).


7. Jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany gazowy kocioł c.o.?

Warunki szczegółowe dla pomieszczeń z zainstalowanymi urządzeniami gazowymi określają przepisy techniczno-budowlane ustawy Prawo budowlane, których należy bezwzględnie przestrzegać. Kocioł może być zlokalizowany zarówno w piwnicy, na ostatniej kondygnacji, jak też w innym punkcie domu np. w kuchni niemieszkalnej, jeśli tylko spełnione są warunki dotyczące jego wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin. W przypadku montażu kotła na najwyższej kondygnacji eliminuje się konieczność prowadzenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych przez całą wysokość budynku. Pomieszczenie, w którym zainstalowany jest gazowy kocioł c.o., powinno być suche, czyste, bez wyziewów chemicznych. Jego wysokość musi wynosić co najmniej 2,2 m (w starych budynkach mieszkalnych i zagrodowych dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1,9 m). Kubatura pomieszczenia musi odpowiadać wymaganiom, jakie wynikają z mocy kotła i potrzeb wentylacji. Pomieszczenie powinno posiadać oddzielne i o odpowiednim przekroju przewody: spalinowy i wentylacyjny (kratka wywiewna możliwie blisko stropu) oraz zapewniony stały dopływ powietrza (kratka nawiewna), zabezpieczający właściwe spalanie gazu w kotle. Kratek wentylacyjnych i nawiewnych nie wolno niczym przesłaniać.


8. Kiedy zalecane jest zastosowanie kotła jednofunkcyjnego, a kiedy dwufunkcyjnego?

Dawniej kocioł jednofunkcyjny, rozbudowany do dwufunkcyjnego przez podłączenie zasobnika wody użytkowej, polecany był do stosowania w domu, gdzie występuje wiele punktów czerpania wody, np. dwie lub więcej łazienek czy kuchni. Stosować go można również, jeśli odległość kotła c.o. od punktów czerpania wody jest duża tj. 8 - 9 m (np. kocioł w piwnicy, łazienka na piętrze). Jednak Saunier Duval jak i inni producenci oferują coraz sprawniejsze i wydajniejsze kotły dwufunkcyjne, które, zajmując mniej miejsca w stosunku do kotłów jednofunkcyjnych z oddzielnym zasobnikiem, oferują także doskonały komfort ciepłej wody użytkowej. W ofercie Saunier mistrzem w produkcji ciepłej wody użytkowej jest np. dwufunkcyjny kocioł Isotwin lub Isomax Condens.