Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Obowiązek informacyjny wobec osób rejestrujacych się, celem uzyskania dostępu do cennika

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, a także w celu zapewnienia pełnej przejrzystości procesów przetwarzania Twoich danych osobowych chcielibyśmy abyś wiedział, że:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A (dalej: Vaillant)

2. Zawsze gdy masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Specjalistą ds. Ochrony Danych pod adresem iod@vaillant-group.com

3. Vaillant przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z poniższymi informacjami

Lp.CelPodstawa prawnaOkres/ kryteriaW praktyce
1Rejestracja i prowadzenie konta użytkownikaart. 6 ust. 1 lit. b) RODODo czasu rozwiązania regulaminuDo skutecznego wykonywania Umowy (Regulaminu) konieczne jest przetwarzanie Twoich danych osobowych.
2Świadczenie pozostałych usług określonych w Regulaminieart. 6 ust. 1 lit. b) RODODo czasu rozwiązania regulaminuDo skutecznego wykonywania Umowy (Regulaminu) konieczne jest przetwarzanie Twoich danych osobowych.
3Obsługa zapytań z formularza kontaktowegoart. 6 ust. 1 lit. f) RODOPrzez okres prowadzenia korespondencjiAbyśmy mogli udzielić odpowiedzi na Twoje zapytania konieczne jest przetwarzanie Twoich danych osobowych – musimy wiedzieć na co i komu odpowiadamy
4Obsługa skarg, wniosków i reklamacjiart. 6 ust. 1 lit. f) RODODo czasu załatwienia skargi/wnioskuAbyśmy mogli prawidłowo zareagować na Twój wniosek/skargę i w konsekwencji udzielić Tobie odpowiedzi konieczne jest przetwarzanie Twoich danych osobowych
5Promowanie produktów i usług własnychart. 6 ust. 1 lit. a) RODODo odwołania zgodyPo wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym dotyczących naszych produktów i usług będziemy je Tobie przesyłali za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w sposób tradycyjny. Może też zdarzyć się tak, że skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.
6Dostarczanie dedykowanej treści (na podstawie m.in nr IP i plików cookies.)art. 6 ust. 1 lit. f) RODODo czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwuSzczegółowe informacje w tym zakresie zostały zamieszczone w części dotyczącej wykorzystywania plików Cookies
7Zapewnienie prawidłowego działania serwisuart. 6 ust. 1 lit. f) RODODo czasu rozwiązania umowyPrzetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prawidłowym funkcjonowaniu strony
8Ochrona i zabezpieczenie się przed roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit. f) RODOPrzez okres przedawnienia roszczeńVaillant jak każdy podmiot uczestniczący w obrocie gospodarczym jest narażony na odpowiedzialność prawną, w tym cywilnoprawną w związku z czym konieczne jest przechowywanie wszelkich informacji o zdarzeniach, które wstąpiły i które mogą być podstawą do skierowania roszczeń wobec Vaillant lub wobec pracownika Vaillant. Informacje te mogą stanowić dowód w toczącym się postępowaniu.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu skorzystania z aplikacji „Cennik”.

5. Odbiorcami danych mogą być podmioty wspierające Nas od strony informatycznej, księgowej, logistycznej, administracyjnej. W tym konkretnym przypadku odbiorcą (podmiotem przetwarzającym) jest także Materna Communications Sp. z o.o.

6. Masz prawo żądania od administratora:

  • a) Dostępu do danych osobowych
  • b) Sprostowania danych osobowych
  • c) Usunięcia danych osobowych
  • d) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • e) Przeniesienia danych osobowych

7. Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

8. Masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO.