Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Zarejestruj swoje urządzenie!

Dlaczego warto to zrobić?

Zobacz co zyskasz:

  • Gwarancja opieki firmy Saunier Duval (tylko profesjonalny serwis).
  • Jak zgubisz lub zniszczysz Kartę Gwarancyjną, masz pełne prawa gwarancyjne- jesteś zarejestrowany!

To proste. Wystarczy wypełnić poniższy formularz i wysłać.


Informujemy, że można również zarejestrować urządzenie przesyłając poniższe dane za pomocą poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny firmy Saunier Duval.

Rejestracja jest dobrowolna.

Informacje o produkcie

Podaj datę zakupu z faktury/paragonu
Podaj datę pierwszego uruchomienia urządzenia

Dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107787, NIP 5261012016, REGON 010785861. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udokumentowania oraz rozliczenia świadczeń otrzymanych w związku z realizacją zobowiązań gwarancyjnych, umów obsługi serwisowej urządzeń na podstawie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.
Pojawił się błąd