Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi i normami

Jeśli dowiedziałeś się o naruszeniu obowiązującego prawa, Kodeksu postępowania Grupy Vaillant lub naszych wewnętrznych zasad i przepisów, a jesteś naszym pracownikiem, partnerem biznesowym lub klientem masz możliwość przekazania tej informacji.

Dzięki systemowi zgłaszania nieprawidłowości BKMS wszyscy nasi pracownicy, partnerzy i klienci mają dostęp do narzędzia, które mogą w sposób bezpieczny wykorzystać do poinformowania Zespołu ds. Zgodności (Compliance) o potencjalnie niewłaściwym postępowaniu.

W zależności od twojej decyzji masz możliwość dokonać zgłoszenia anonimowo. Każde zgłoszenie będzie poddane analizie i przyczyni się do lepszego funkcjonowania naszej Spółki. Nie wahaj się skorzystać z narzędzia i wskazać nam właściwy kierunek.

System informacyjny BKMS jest dostępny pod następującym linkiem: https://www.bkms-system.net/vaillant

Arkusz informacyjny na temat korzystania z systemu znajduje się na wskazanej stronie w obszarze pobierania.