Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Zastrzeżenia prawne

Informacja o wyłączeniu odpowiedzialności i niewiążącym charakterze obliczeń

Narzędzie do kalkulacji i edycji etykiet energetycznych dla urządzeń i ich zestawów zwane dalej kalkulatorem jest oferowane przez Vaillant Saunier Duval Sp. z o. o. dla instalatorów (przedsiębiorców) jako pomoc w wypełnieniu zobowiązań wynikających z Rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) nr 811 i 812 z 18 lutego 2013 roku. Dołożyliśmy starań, aby wyniki otrzymywane przy pomocy kalkulatora były obarczone możliwie małym błędem. Jednak korzystanie z kalkulatora powinno mieć charakter pomocniczy i informacyjny, bowiem:

  1. Wiążące prawnie informacje o produktach są dostarczane wraz z produktami na kartach produktów.
  2. Wiążące prawnie kalkulacje klas energetycznych zestawów urządzeń należy wykonać według zasad i w oparciu o wzory będące załącznikami w/w Rozporządzeń.

Tym samym skorzystanie z kalkulatora nie prowadzi do spełniania obowiązków wskazanych w Rozporządzeniach, a wyniki powinny być weryfikowane.

Z uwagi na pomocniczy i informacyjny charakter kalkulatora Vaillant Saunier Duval Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone za pomocą kalkulatora kompletacje produktowe, poprawność użytych danych oraz poprawność wyników obliczeń.

Akceptacja niniejszej informacji stanowi zrzeczenie się użytkownika będącego przedsiębiorcą wszelkich roszczeń wobec Vaillant Saunier Duval Sp. z o. o. z tytułu korzystania z kalkulatora i ewentualnych skutków wyników uzyskanych przy jego pomocy.