Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Technika kondensacyjna

Pełne wykorzystanie energii ze spalania gazu – do 30% redukcji kosztów ogrzewania

Technika kondensacyjna to rozwiązanie stosowane w kotłach najnowszej generacji. Odpowiednia konstrukcja wymiennika ciepła pozwala na wykorzystanie nie tylko energii ciepła spalin, ale także ciepła zawartego w parze wodnej. Mówiąc najprościej: spalając taką samą ilość gazu w kotle kondensacyjnym, zyskujemy więcej energii, niż z użyciem kotła konwencjonalnego. Lub odwrotnie – aby uzyskać tę samą ilość energii, w przypadku urządzenia kondensacyjnego potrzebujemy mniej gazu, niż zużylibyśmy, ogrzewając dom kotłem niekondensacyjnym. Kocioł kondensacyjny ma więc wyższą wydajność (sprawność) niż standardowe urządzenia.

Atuty technologii

  • Oszczędność energii: wysoka wydajność kotła pozwala ograniczyć zużycie gazu, a co za tym idzie – obniżać rachunki za ogrzewanie. Oszczędności mogą sięgać od 15 do 30% kosztów w porównaniu do kotłów konwencjonalnych.
  • Dobra inwestycja: kotły kondensacyjne są technologią która wypiera kotły konwencjonalne. Jest to świetna inwestycja, która podniesie wartość Twojej nieruchomości przy ewentualnej odsprzedaży lub wynajmie.
  • Ochrona środowiska: kocioł, który zużywa mniej gazu, mniej zanieczyszcza środowisko. Kotły kondensacyjne emitują do atmosfery mniej CO2 i NOX.
Większość kotłów Saunier Duval jest kondensacyjna

Na czym to polega?

Kocioł kondensacyjny wykorzystuje nie tylko ciepło jawne, jak czynią to kotły konwencjonalne, lecz również ciepło pary wodnej zawartej w spalinach. W standardowych kotłach woda w wymienniku ciepła przejmuje energię od spalin, które schładzane są do określonej temperatury (np. 120° C). Ta część energii nazywana jest w termodynamice „ciepłem jawnym”. Spaliny zawierają również dodatkowe, tzw. „ciepło utajone”, czyli ciepło kondensacji zawarte w parze wodnej powstającej w czasie spalania gazu.


Podczas gdy w kotłach niekondensacyjnych energia kondensacji zawarta w parze wodnej uchodzi niewykorzystana wraz ze spalinami do komina, kotły kondensacyjne są w stanie ją wykorzystać. Jest to związane z budową wymiennika ciepła, którego powierzchnia wymiany ciepła jest znacznie większa od wymienników w „zwykłych” kotłach. Dzięki temu w wymienniku ciepła po przejściu „ciepła jawnego” od spalin ma miejsce dalsze ich schładzanie do temperatury niższej niż temperatura kondensacji pary wodnej. W czasie procesu skraplania pary wodnej uwalniane jest ciepło kondensacji i przekazywane wodzie grzewczej w wymienniku ciepła.

Technologia przyszłości czy powszechny standard?

Urządzenia kondensacyjne są coraz bardziej popularne i dostępne. W wielu krajach Europy stanowią już standard, a Wielkiej Brytanii nie sprzedaje się już urządzeń niekondensacyjnych. Mniej ekonomiczne i uciążliwe dla środowiska rozwiązania są szybko wypierane przez nowoczesne technologie. Warto o tym pamiętać, wybierając dziś kocioł, który ma posłużyć przez lata. Myśl przyszłościowo i wybierz urządzenia kondensacyjne.