Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Gwarancja - zalecenia i warunki

Regularne przeglądy to klucz do długotrwałej eksploatacji

Zalecania serwisowe

Warunki gwarancji na urządzenia Saunier Duval podane są w karcie gwarancyjnej każdego urzadzenia. Z uwagi na wymogi związane z poszczególnymi grupami urządzeń, prosimy o zapoznanie się z informacjami tam przedstawionymi przed zainstalowaniem urządzenia. Zalecamy także korzystanie wyłącznie z usług firm instalacyjnych posiadających autoryzację Saunier Duval. Zachęcamy także do przeprowadzania okresowych przeglądów zarówno w trakcie trwania gwarancji, jak też po jej wygaśnięciu. Dzięki temu zyskasz pewność, że urządzenie działa prawidłowo i efektywnie.


Adresy najbliżej zlokalizowanej firmy możesz znaleźć w naszej wyszukiwarce


Saunier Duval to zaufanie i rzetelność

Warunki gwarancji - osprzęt

Warunki gwarancji na osprzęt (regulatory, zasobniki, itp.) zawarte są w instrukcji obsługi osprzętu. W przypadku, jeżeli z przyczyn losowych, nie są one zamieszczone w instrukcji, poniżej podajemy ich pełną wersję.

1. Niniejsze Warunki Gwarancji dotyczą tylko osprzętu (zasobniki, regulatory, itp.) marki Saunier Duval.

2. Gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. dotyczy urządzeń grzewczych marki Saunier Duval, zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. udziela gwarancji prawidłowego działania urządzenia na okres 24 miesięcy od dnia sprzedaży (potwierdzone odpowiednimi dokumentami)

4. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw wad urządzenia powstałych z winy producenta.

5. Zgłoszenia przez użytkownika niesprawności urządzeń są przyjmowane pod numerem Infolinii Vaillant: 801 80 66 66 (dla telefonów stacjonarnych) i 22 323 01 75 (dla telefonów komórkowych) lub pod numerem telefonu firm posiadających uprawnienia do „Napraw Gwarancyjnych”, których spis znajduje się na www.saunierduval.pl.

6. Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu urządzenia.

7. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)


Rozbudowana sieć instalatorów skraca czas ewentualnej naprawy

Warunki gwarancji - części zamienne

1. Niniejsze Warunki Gwarancji dotyczą tylko części zamiennych marki Saunier Duval dystrybuowanych przez Vaillant Saunier Duval Sp. o.o.

2. Gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. dotyczy części zamiennych marki Saunier Duval, dystrybuowanych w Polsce przez Vaillant Saunier Duval Sp. o.o i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. udziela gwarancji prawidłowego działania części zamiennych na okres 12 miesięcy od dnia sprzedaży.

4. Części zamienne posiadają gwarancję firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. jeśli:

- są to części zamienne dystrybuowane w Polsce przez Vaillant Saunier Duval Sp. o.o.,

- zostały zakupione w firmie partnerskiej posiadającej aktualną autoryzację marki Saunier Duval (potwierdzone odpowiednimi dokumentami zakupu);

- zostały zainstalowane przez firmę partnerską posiadającą aktualną autoryzację marki Saunier Duval (potwierdzone odpowiednimi dokumentami montażu).

Wszystkie powyższe warunki punktu 4 muszą być spełnione jednocześnie.

5. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnej wymiany części zamiennej, której uszkodzenie powstało z winy producenta.

6. Zgłoszenia przez użytkownika niesprawności lub uszkodzeń części zamiennych są przyjmowane pod numerem Infolinii Vaillant: 801 80 66 66 (dla telefonów stacjonarnych) i 22 323 01 75 (dla telefonów komórkowych), pod numerem telefonu firm posiadających uprawnienia do „Napraw Gwarancyjnych”, których spis znajduje się na www.saunierduval.pl lub pod numerem firmy, która tą część wymieniła.

7. Gwarancja jest ważna wyłącznie po spełnieniu w/w warunków.

8. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)