Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Ile kosztuje podgrzewanie wody użytkowej?

Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) powstaje w wyniku podgrzania zimnej wody wodociągowej do temperatury około 45–50°C i służy do celów sanitarnych – mycia, kąpieli czy zmywania. Jej przygotowanie wymaga użycia różnych urządzeń oraz nośników energii, np. pompy ciepła, kotła gazowego czy elektrycznego podgrzewacza wody. Czy wiesz, które z tych rozwiązań będzie najtańsze, a które najbardziej komfortowe? Sprawdź, ile to kosztuje i upewnij się, czy dzięki wyborowi odpowiedniego urządzenia można znacznie zaoszczędzić.

Genia AirSplit – powietrzna pompa ciepła

Z tekstu dowiesz się:

  • Jakie są koszty podgrzewania wody użytkowej za pomocą pompy ciepła,
  • czy warto podgrzewać wodę za pomocą kotła kondensacyjnego,
  • jak obliczać koszty podgrzewania wody użytkowej prądem.

Szacunkowe koszty to jeden z najważniejszych czynników wyboru sposobu podgrzewania wody użytkowej w gospodarstwach domowych. W każdym przypadku trzeba wziąć pod uwagę liczbę użytkowników i ich indywidualne potrzeby, a także liczbę i rodzaj poborów wody. Dla naszych potrzeb można przyjąć, że zużycie wody wynosi przeciętnie 50 l na 1 osobę (często waha się od 30 do 70 l dziennie). Koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej możemy określić w przybliżeniu, jeżeli znamy w przybliżeniu ilość ciepła, jaką pochłania podgrzanie wody – w zależności od sprawności urządzenia służącego do przygotowania c.w.u.. Musimy też znać ceny energii: prądu i gazu.

Jakie są koszty podgrzewania wody użytkowej za pomocą pompy ciepła?

Pompa ciepła nie potrzebuje do pracy paliwa w postaci drewna, węgla, gazu czy oleju opałowego, ponieważ pozyskuje energię z powietrza, gruntu lub wód gruntowych. Zużywa przy tym prąd elektryczny, ale ilość zużytej energii elektrycznej jest kilkukrotnie niższa od uzyskanej energii cieplnej. Jest w związku z tym nie tylko bardziej ekologiczna, ale i tańsza w eksploatacji niż gazowe, olejowe i elektryczne kotły grzewcze.

Nowe pompy ciepła Saunier Duval GeniaAir Split i GeniaAir Mono w przeważającej większości korzystają z energii odnawialnej (do 75%). Dzięki temu można wraz ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery zmniejszeniu ulegają również nasze rachunki za energię.

Pompy ciepła są dużo bardziej wydajne niż systemy ogrzewania oparte na paliwach kopalnych. Pracują ekonomicznie, a ich wydajność może być regulowana automatycznie w zależności od obciążenia grzewczego. Są one szczególnie opłacalne tam, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej lub długość przyłącza gazowego musiałaby wynieść kilkaset metrów.

Koszt ogrzewania wody użytkowej przy pomocy pompy ciepła jest uzależniony od ceny prądu, koniecznego do pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, oraz wydajności samej pompy. Określa się ją współczynnikiem COP – to stosunek ilości energii cieplnej wytworzonej w wyniku działania pompy oraz zużytej do tego energii elektrycznej. Pompy ciepła Saunier Duval z COP wynoszącym nawet 5,4 [A7/W35] mogą zużywać tylko 1 kWh prądu do wytworzenia 5 kWh ciepła, co pozwala na optymalizację kosztów energii.

Jeśli przyjmiemy, że nasze dzienne zapotrzebowanie wynosi ok. 50 l wody o optymalnej temperaturze 45°C, czterech domowników zużyje przynajmniej 200 l i ok. 8 kWh energii cieplnej (ok. 2920 kWh energii cieplnej rocznie). Przy założeniu, że pompa ciepła przy podgrzewaniu c.w.u. średniorocznie osiągnie COP około 2,8 (A7W55 dla monobloka), to rocznie zużyjemy około 1000 kWh energii elektrycznej i zapłacimy około 700 zł.

Kocioł kondensacyjny IsoFast Condens

Czy warto podgrzewać wodę za pomocą kotła kondensacyjnego?

Jednofunkcyjne (współpracujące z dodatkowym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej) i dwufunkcyjne (z przepływowym wymiennikiem do podgrzewania wody) kotły kondensacyjne na gaz przygotowują ciepłą wodę użytkową przy niskim zużyciu paliwa. Ich zaletą jest również mniejsza emisja zanieczyszczeń do atmosfery niż w przypadku konwencjonalnych kotłów.

Kotły kondensacyjne Saunier Duval są urządzeniami przyjaznymi dla środowiska – charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną i stabilnością, a przy tym wygodą obsługi. Gwarantują stały, błyskawiczny dostęp do ciepłej wody użytkowej, nawet przy dużych lub jednoczesnych poborach z kilku punktów czerpalnych (łazienka, kuchnia, toaleta).

Gazowe kotły kondensacyjne sprawdzają się w połączeniu z regulatorami, które umożliwiają przeprowadzenie szczegółowej analizy i ogrzewania domu, i zużycia ciepłej wody. Posługiwanie się takimi regulatorami jest intuicyjne, a dzięki kompatybilności wstecznej można je instalować nawet razem z kotłami starszego typu. Zyskujemy podwójnie: komfort cieplny i realne oszczędności.

Ogrzewanie gazem, jednym z najważniejszych mediów docierających do naszych domów, może być opłacalne – ceny gazu dla gospodarstw domowych są raczej stabilne, choć mogą się różnić u dostawców. Warto przy tym pamiętać, że cena gazu zależy od tego, jaki rodzaj gazu jest dostarczany do naszego domu, jak również od sposobu jego używania.

Na rachunkach za gaz znajdziemy cenę jednostkową gazu, która nie ma tak dużego wpływu na wysokość faktury jak opłaty dodatkowe: abonament czy opłaty przesyłowe.

Podliczając zużycie gazu do podgrzania ciepłej wody użytkowej, możemy przyjąć średnią cenę roczną ciepła z gazu ziemnego 0,12 zł/kWh zużytej energii i dzienne zapotrzebowanie na ciepło do c.w.u. na poziomie 8 kWh na osobę. Po przemnożeniu otrzymujemy koszty dzienne na poziomie 0,96 zł. Rocznie to ok. 350 zł za osobę, a w przypadku 4-osobowej rodziny to ok. 1400 zł.

Jak obliczać koszty podgrzewania wody użytkowej prądem?

Nowoczesne elektryczne podgrzewacze wody są niewielkie i można je montować praktycznie wszędzie, a szczególnie w miejscach, w których brakuje dostępu do sieci ciepłowniczej. To wygodne i praktyczne rozwiązanie, ponieważ nie wymagają codziennej obsługi – w odpowiednim momencie włączają się i wyłączają same. Minusem rozwiązania jest brak możliwości korzystania z ciepłej wody w razie awarii sieci elektrycznej.

Czy elektryczne podgrzewanie wody użytkowej może się wiązać z wyższymi rachunkami niż w przypadku ogrzewania gazowego? To zależy od mocy i wielkości urządzenia, potrzeb użytkowników i ceny prądu. Dla potrzeb 4-osobowej rodziny warto wybrać bojler elektryczny o pojemności minimum 100 l. W niewielkim mieszkaniu, dla potrzeb jednego czy dwóch mieszkańców, może się sprawdzić podgrzewacz przepływowy o mocy 3,5-5,5 kW (umywalka), 12 kW (prysznic) i 18 kW (wanna) umieszczony blisko punktów odbioru wody. Pozwoli to na zminimalizowanie ewentualnych strat energii związanych z magazynowaniem ciepłej wody w zbiorniku i jej przesyłem na odległość.

Koszty przygotowania ciepłej wody za pomocą podgrzewacza elektrycznego można obliczyć, mnożąc moc i czas pracy urządzenia i dzieląc uzyskaną wartość przez 1000 oraz aktualną cenę 1 kWh energii elektrycznej. Trzeba przy tym pamiętać, że mamy różne rodzaje taryf elektrycznych i do ceny energii dojdą jeszcze koszty jej dystrybucji.

Zobacz też: Tanie ogrzewanie domu – czy istnieje?