Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Współczynnik COP pompy ciepła – co to jest i od czego zależy jego wartość?

Pompy ciepła to wysokosprawne urządzenia grzewcze, które powoli wypierają tradycyjne rozwiązania, takie jak kotły gazowe czy stałopalne. Stosując pompę ciepła, znacząco redukujemy nasz ślad węglowy, tym niemniej warto zadbać, aby urządzenie to pracowało z jak najwyższą efektywnością. Jak sprawić, żeby tak się działo? Przede wszystkim warto zapoznać się ze współczynnikiem COP.

Aby zwiększyć efektywność instalacji grzewczej, wylicz współczynnik COP pompy ciepła

Z tekstu dowiesz się:

  • co to jest współczynnik COP,
  • od czego zależy współczynnik COP,
  • co zrobić, aby był on jak najwyższy.

Oceniając efektywność pracy urządzeń grzewczych obliczamy stosunek nieodnawialnej ilości energii dostarczonej w postaci paliwa (np. gazu lub węgla) do ilości energii cieplnej uzyskanej w procesie spalania. W podobny sposób ocenia się jakość procesu dostarczania energii cieplnej przez pompę ciepła. Współczynnik COP (coefficient of performance) mówi nam, jaka jest relacja pomiędzy energią cieplną dostarczoną do budynku, a energią elektryczną włożoną w ten proces. Razem z ekspertami Saunier Duval wyjaśniamy, co należy zrobić, aby nasza pompa ciepła miała jak najwyższą sprawność.

Współczynnik COP – co to jest i jak go wyznaczyć?

W przypadku tradycyjnych urządzeń grzewczych, ich faktyczna sprawność będzie zawsze mniejsza od 1. Oznacza to, że z powodu strat energii w procesie spalania zawsze otrzymamy mniejszą ilość ciepła, niż dostarczymy w paliwie.

W przypadku pomp ciepła sytuacja wygląda nieco inaczej. Powietrzne pompy ciepła, takie jak Saunier Duval GeniaAir, poza energią elektryczną włożoną w napęd sprężarki, w swojej pracy wykorzystują darmową i odnawialną energię odzyskaną z powietrza atmosferycznego. Co bardzo istotne, ilość energii cieplnej odebranej z powietrza jest kilkukrotnie wyższa od zużytej energii elektrycznej.

Jak obliczyć współczynnik COP? Ilość ciepła dostarczonego do budynku jest równa sumie energii uzyskanej ze źródła odnawialnego oraz energii elektrycznej koniecznej do podtrzymania tego procesu. Poddając ocenie jakość procesu dostarczania energii przez pompę ciepła dzielimy ilość uzyskanej energii cieplnej do zużytej nieodnawialnej energii elektrycznej. Łatwo więc obliczyć, że sprawność procesu dostarczania energii przez pompę ciepła będzie zawsze wyższa od 1, a to za sprawą wykorzystania odnawialnego źródła energii. Wartość ta nazwana jest współczynnikiem COP. Definicja i obliczenia mówią wprost, ile razy więcej energii uzyskujemy w procesie ogrzewania od ilości energii elektrycznej zużytej w tym procesie. Im więc większa wartość współczynnika COP, tym oszczędniej pracuje nasze urządzenie.

Współczynnik COP pompy ciepła – od czego zależy?

Wartość współczynnika COP w przypadku powietrznych pomp ciepła najsilniej zależy od różnicy między temperaturą powietrza atmosferycznego, a temperaturą czynnika zasilającego naszą instalację grzewczą. Im mniejsza jest różnica między tymi temperaturami, tym wyższa jest sprawność dostarczania ciepła do budynku. Wartość współczynnika COP spada więc wraz ze spadkiem temperatury powietrza atmosferycznego i wzrostem temperatury w naszym układzie centralnego ogrzewania. Co bardzo istotne – dopóki pompa ciepła pracuje samodzielnie, współczynnik COP będzie zawsze wyższy od 1.

COP – współczynnik efektywności – co zrobić, aby była jak największa?

Aby pompa ciepła pracowała w naszym domu z jak najwyższą efektywnością, przede wszystkim należy zadbać o jej prawidłowy dobór w stosunku do potrzeb budynku i użytkowników oraz fachowy montaż. Powinien być on wykonany przez odpowiednio przeszkolonego instalatora autoryzowanego. Jest to szczególnie istotne ze względu na optymalną pracę urządzenia przez cały sezon grzewczy, jak i minimalizację nakładów inwestycyjnych.

Z punktu widzenia efektywności pracy, pompy ciepła najlepiej sprawdzają się współpracując z ogrzewaniem niskotemperaturowym, takim jak np. ogrzewanie podłogowe. Nie oznacza to jednak, że praca w systemach grzejnikowych jest niemożliwa. Pomaga w tym szczególnie regulacja poprzez sterownik pogodowy, dostosowujący na bieżąco temperaturę zasilania naszej instalacji do temperatury powietrza atmosferycznego.

W celu utrzymania stałej sprawności technicznej pompy ciepła warto zadbać o coroczny przegląd techniczny wykonany przez Serwis Autoryzowany. Serwisant, który doskonale wie, jak działa pompa ciepła, podczas przeglądu wyczyści parownik, skontroluje stan techniczny elementów układu chłodniczego oraz dokona niezbędnych korekt w nastawach regulatora. Dzięki temu nasze urządzenie będzie odpowiednio przygotowane do sezonu grzewczego oraz minimalizuje się ryzyko usterki.

Przeczytaj też: Powietrzna pompa ciepła – dlaczego jest tak popularna?