Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

14 czerwca uległ zmianie regulamin listy ZUM!

Wszystkie pompy ciepła marki Saunier Duval spełniają niezbędne kryteria programu Czyste Powietrze. Odpowiednie wnioski formalne zostały złożone i oczekujemy na ponowne pojawienie się naszych urządzeń na liście ZUM.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy odpowiedzialny za tworzenie i aktualizację listy ZUM (Zielonych urządzeń i materiałów) wprowadził 14 czerwca aktualizację regulaminu. Na skutek tej zmiany, wszystkie urządzenia które były na niej obecne zostały usunięte, a złożone wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni roboczych.

Czy dotyczy mnie lista ZUM?

Przypadek 1

Przypadek 2

Przypadek 3

Przypadek 1

Wniosek złożony przed 22.04.2024

Jeżeli wniosek o dofinansowanie został złożony przed 22.04 to obowiązek korzystania z listy ZUM takiego beneficjenta nie dotyczy. I w momencie składania przez niego wniosku o płatność kwalifikowalność pomp ciepła weryfikowana jest zgodnie z wymogami obowiązującymi do 22.04.

Przypadek 2

Wniosek złożony pomiędzy 22.04-13.06.2024

Jeżeli wniosek o dofinansowanie został złożony pomiędzy 22.04, a 13.06 kluczowy jest moment zakupu urządzenia. Urządzenia zakupione i zamontowane do 13.06 nie muszą być na liście ZUM. Jeżeli natomiast zakup lub montaż (poniesienie kosztu) nastąpi od 14.06, czyli po zakończeniu okresu przejściowego, to urządzenie musi być na liście ZUM.

Przypadek 3

Wniosek złożony od 14.06.2024

Jeżeli wniosek o dofinansowanie został złożony od 14.06, to tu również ważny jest moment zakupy urządzenia (faktury). Trzeba pamiętać, że kwalifikowane do dofinansowania mogą być koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Jeżeli zakup/montaż urządzenia nastąpił od 14.06, to kwalifikowane do dofinansowania są tylko urządzenia z listy ZUM.

Zachęcamy również do skorzystania z obszernego zbioru pytań i odpowiedzi udzielonych przez IOŚ-PIB