Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Audyt energetyczny budynku – co to jest i co można się dzięki niemu dowiedzieć?

Świadomość energetyczna społeczeństwa stale rośnie. Dzięki niej coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że za wysokość rachunków za energię odpowiada przede wszystkim budynek, a ściślej rzecz ujmując – zespół wszystkich jego cech i parametrów. Kluczową czynnością służącą do wymiernej oceny stanu budynku jest wykonanie audytu energetycznego.

Spradź, kto zajmuje się wykonywaniem audytów energetycznych budynku

Z tekstu dowiesz się:

  • co to jest audyt energetyczny,
  • kiedy i dlaczego warto go przeprowadzić,
  • kto wykonuje audyty.

Wykonywanie audytu energetycznego budynków jest niezwykle istotne. Nie tylko ze względu na zwiększenie swojej świadomości związanej z rachunkami za ciepło oraz prąd. Przede wszystkim taki audyt jest niezbędny podczas montażu lub modernizacji instalacji grzewczej, takiej jak pompy ciepła. Dowiedz się, jak powinien przebiegać oraz kto jest odpowiedzialny za jego przeprowadzenie.

Audyt energetyczny – co to jest?

Audyt energetyczny budynku mieszkalnego to analiza poruszająca tematykę stanu technicznego budynku (w tym także instalacji), ze szczególnym uwzględnieniem poziomu termoizolacji. Na podstawie tej oceny analizowane jest zapotrzebowanie budynku na energię, zarówno cieplną, jak i elektryczną, która jest wykorzystywana do celów oświetleniowych. Audyt nie ogranicza się wyłącznie do wskazania aktualnego stanu rzeczy. Zawiera także propozycje możliwych do zrealizowania przedsięwzięć modernizacyjnych wraz z przedstawieniem korzyści płynących z redukcji wysokości rachunków za zakupione nośniki energii.

Podstawą każdego audytu energetycznego budynków i instalacji jest wykonanie inwentaryzacji budynku opartej na analizie dostępnej dokumentacji technicznej, wizji lokalnej oraz odpowiednich pomiarach. Efektem inwentaryzacji powinno być zebranie szeregu danych, takich jak opis techniczny elementów konstrukcyjnych – ścian zewnętrznych, fundamentów, dachu, a także podłogi na gruncie, okien, drzwi, przeszkleń, itd. Jest to niezbędne dla scharakteryzowania przegród budowlanych pod kątem współczynnika przewodzenia ciepła wyrażonego w W/(m2K). Inwentaryzacja najczęściej zawiera także uproszczoną dokumentację techniczną, charakterystykę energetyczną, informację dotyczącą wysokości aktualnych taryf i opłat, charakterystykę instalacji elektrycznej, wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacji.

Dzięki temu audyt energetyczny budynku umożliwia np. ocenę strat ciepła na potrzeby wentylacji czy też w wyniku zastosowania nieprawidłowej izolacji rurociągów. Może on zawierać badanie termowizyjne, które pozwoli zidentyfikować słabe strony budynku, np. mostki termiczne lub nadmierne obciążenie przewodów elektrycznych o zbyt małych przekrojach w stosunku do poboru prądu.

Pozostaje odpowiedzieć sobie na jeszcze jedno pytanie na temat audytu energetycznego budynku – cena – od czego zależy? Może się ona różnić w zależności od konkretnej oferty i wariantu. Coraz częściej wyspecjalizowane firmy oferują także dodatkowe usługi, np. w postaci pomiaru szczelności budynku z wykorzystaniem dmuchawy drzwiowej – tzw. blower door test.

Audyt energetyczny domu – kiedy i dlaczego warto go zamówić?

Bardzo istotnym elementem zarówno audytu energetycznego domu jednorodzinnego, jak i wielorodzinnego jest wykazanie obliczeniowego obciążenia cieplnego budynku w kW. Jest to podstawowa informacja wykorzystywana podczas doboru każdego urządzenia grzewczego, takiego jak pompy ciepła czy kondensacyjne kotły. Informacja ta jest szczególnie potrzebna do prawidłowego doboru optymalnej mocy pompy ciepła. Dokonanie montażu takich instalacji wyłącznie w oparciu o metraż i ogólną, luźną ocenę obiektu, zawsze obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Podczas inwestycji w pompę ciepła koszt wykonania audytu stanowi niewielką wartość całkowitej kwoty inwestycji, a jednocześnie może zaważyć na jej powodzeniu. Z tego względu nie warto oszczędzać na tym etapie. Instalatorzy systemów grzewczych nie są specjalistami w dziedzinie fizyki budowli i nigdy nie zastąpią wyspecjalizowanego audytora, który dokona niezbędnych wyliczeń.

Audyt pozwala także odpowiedzieć na podstawowe pytanie każdego inwestora, który chce zainwestować w nowe źródło ciepła, a mianowicie: „jakich rachunków mogę się spodziewać w okresie eksploatacji?”. Producent urządzeń grzewczych dostarcza informacji o średniorocznej sprawności kotłów gazowych i pomp ciepła. Są one jednak niewystarczające, aby odpowiedzieć na postawione pytanie. Dopiero dane dotyczące zapotrzebowania budynku na ciepło w kWh/(m2rok) pozwalają na obliczenie ilości potrzebnej energii, a co za tym idzie, także kwoty, którą będzie trzeba zapłacić na podstawie aktualnych taryf.

Audyt energetyczny jest też podstawową czynnością, która pozwala na racjonalne przeprowadzenie procesu termomodernizacji budynku oraz na poprawienie stanu jego izolacji (także w przypadku instalacji – c.o. i c.w.u.). Dzięki temu można również obniżyć zapotrzebowanie budynku na energię.

W pewnych przypadkach audyt energetyczny wykonywany jest obligatoryjnie. Jego przeprowadzenie może stanowić obowiązek inwestora, który ubiega się o dotacje pochodzące z prośrodowiskowych programów rządowych i samorządowych. Konieczność wykonywania audytu energetycznego ciąży także na dużych przedsiębiorcach.

Specjalista przeprowadzający audyt energetyczny budynku

Kto zajmuje się wykonywaniem audytów energetycznych budynku?

Taką osobą jest audytor. To specjalista, który posiada szeroką wiedzę z zakresu budownictwa, fizyki budowli, ogrzewnictwa, chłodnictwa, wentylacji, instalacji elektrycznych i energetyki. Powinien także znać branżowe przepisy prawne. Jest osobą, która musi posiadać szeroką wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym.

W praktyce audytorami są inżynierowie, którzy ukończyli kierunki studiów związane z wymienionymi wcześniej dziedzinami. Najczęściej pracują w biurach projektowych lub w firmach wprost wyspecjalizowanych w usługach audytowych. Jeżeli ich zadaniem jest także wykonywanie charakterystyki energetycznej budynku (i wystawianie stosownego świadectwa energetycznego), to ustawodawca nakłada na takie osoby określone w prawie obowiązki. Osoba taka nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe. Po pozytywnej weryfikacji uzyskuje wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Wykonywanie audytów energetycznych budynków jest więc etapem nieodzownie związanym z poprawianiem efektywności energetycznej naszego domu lub mieszkania. Warto zainwestować w profesjonalną obsługę audytora i usprawnić swoją instalację cieplną oraz energetyczną.

Przeczytaj też: Co wybrać: kocioł jedno- czy dwufunkcyjny?