Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Jak obniżyć koszty ogrzewania domu gazem?

Ogrzewanie gazem ma niewątpliwie olbrzymią zaletę w postaci komfortowej bezobsługowości i szerokich możliwości w zakresie sterowania pracą układu grzewczego. Niestety niekorzystne podwyżki cen nośników energii wpłynęły w 2021 roku negatywnie na rachunki osób wykorzystujących gaz do celów grzewczych. W takiej sytuacji naturalnym kierunkiem działania staje się dążenie do optymalizacji zużycia gazu w celu redukcji kosztów. Istnieje na to kilka skutecznych sposobów na to, jak obniżyć koszty ogrzewania domu, nad którymi warto się bliżej pochylić.

Aby obniżyć koszty ogrzewania domu gazem, warto użyć regulatora MiPro Sense

Z tekstu dowiesz się:

  • dlaczego warto wymienić kocioł,
  • dlaczego odpowiednia regulacja jest tak ważna,
  • jak dodatkowo zmniejszyć straty ciepła,
  • jak odpowiednio użytkować system grzewczy.

Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób obniżyć koszty za ogrzewanie gazowe, musisz wiedzieć, jaki kocioł będzie najlepszym rozwiązaniem, jaki regulator do kotła gazowego warto wybrać, a także jakie czynniki wypływają na to, aby zużycie gazu było mniejsze. W naszym artykule wyjaśniamy wszystkie niniejsze aspekty.

Wysoki koszt ogrzewania domu gazem? Wymień kocioł na kondensacyjny!

Największą zaletą gazowego kotła kondensacyjnego względem jego niekondensacyjnego odpowiednika jest wyższa sprawność, która przekłada się na mniejsze zużycie gazu przy dostarczeniu takiej samej ilości energii cieplnej do instalacji centralnego ogrzewania. W odróżnieniu od tradycyjnych konstrukcji, kotły kondensacyjne są w stanie wykorzystywać tzw. ciepło utajone związane z przemianą fazową pary wodnej. Para wodna stanowi nieodzowny produkt reakcji spalania gazu ziemnego, a także płynnego. Jej wykroplenie to dodatkowy (względem wartości opałowej gazu) zysk energetyczny, wynoszący około 11%.

Spaliny usuwane z takiego kotła cechują się wyraźnie mniejszą temperaturą niż w przypadku kotłów niekondensacyjnych, co skutkuje kolejną zaletą w postaci mniejszych strat kominowych. Jeżeli w kotłowni nadal znajduje się tradycyjny, gazowy kocioł niekondensacyjny to jego wymiana na nowoczesny, kondensacyjny jest podstawowym krokiem w kierunku obniżenia kosztów ogrzewania domu gazem. Jednocześnie należy unikać zbędnego, znacznego przewymiarowania mocy kotła względem potrzeb budynku. Daleko idące przewymiarowanie skutkuje częstymi cyklami zapłonu palnika, a w następstwie niekorzystnymi stratami rozruchowymi. Ponadto intensywniejsze są wtedy tzw. straty postojowe ciepła, wynikające z ciągłego procesu stygnięcia i ponownego rozgrzewania wymiennika.

Jak obniżyć koszty ogrzewania dzięki odpowiedniej regulacji?

W celu osiągnięcia jak największej efektywności układu grzewczego warto rozważyć zastosowanie regulacji pogodowej. Klasyfikacja regulatorów oparta na zapisach tzw. dyrektywy ErP, wyraźnie wskazuje, że regulatory pogodowe posiadają wysoką, szóstą klasę, która przekłada się na 4% udziału w efektywności energetycznej układu grzewczego.

Zastosowanie regulatora szóstej klasy wraz z gazowym kotłem kondensacyjnym może (w zależności od sprawności kotła) poprawić klasę efektywności energetycznej systemu z poziomu „A” do poziomu „A+”. Dla porównania – według powyższej klasyfikacji, klasyczny, dwustanowy termostat pokojowy pozwala na poprawienie efektywności układu zaledwie o 1%.

Jak na koszt ogrzewania gazem wpływa prawidłowa izolacja przegród budowlanych i rurociągów?

Podstawowy wpływ na wysokość kosztów ogrzewania gazem mają straty ciepła, które zależą od technologii budowy budynku. Każdy użytkownik myślący o optymalizacji zużycia energii powinien wykonać audyt energetyczny budynku, który pozwoli na ocenę zasadności działań termomodernizacyjnych, takich jak np. wymiana okien, zastosowanie dodatkowej izolacji ścian zewnętrznych, stropu, czy też zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Mniejsze potrzeby budynku to mniejsze zapotrzebowanie na gaz do celów grzewczych. W przypadku realizacji funkcji ciepłej wody użytkowej duże znaczenie ma prawidłowa izolacja rurociągów, ze szczególnym uwzględnieniem przewodów cyrkulacyjnych, o ile takowe są zastosowane. Odpowiednie wytyczne w tej materii zawiera obowiązujące w Polsce Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przykładowo w przypadku często stosowanych w budownictwie jednorodzinnym rur o średnicy wewnętrznej mniejszej niż 22 mm, rozporządzenie określa minimalną grubość izolacji cieplnej o współczynniku przewodzenia λ = 0,035[W/(m · K)] na poziomie 20 mm. W praktyce budowlanej taka grubość izolacji stosowana jest niestety bardzo rzadko. Najczęściej stosowane są otuliny o znacznie mniejszej grubości, np. 9 mm, które nie zapewniają właściwej izolacji cieplnej.

Dobre praktyki użytkowania systemu grzewczego a koszt ogrzewania domu gazem

Na wysokość kosztów ogrzewania domu gazem wpływ mają także nawyki samych użytkowników i to, w jaki sposób korzystają oni z dostępnych nastaw regulatorów kotłów gazowych. Podstawowym sposobem na to, jak obniżyć koszty ogrzewania domu, jest obniżenie temperatury wewnątrz pomieszczeń. Oczywiście przy założeniu, aby nie odbyło się to kosztem zauważalnego obniżenia komfortu cieplnego. Im większa jest różnica temperatur między wnętrzem domu a jego otoczeniem, tym większy będzie strumień ciepła opuszczający budynek.

Warto także pamiętać o tym, aby w przypadku obecności instalacji cyrkulacji c.w.u. nie dopuszczać do pracy pompy cyrkulacyjnej poza okresami, gdy jest ona niezbędna. Krążąca w budynku woda stopniowo wychładza się i obniża temperaturę panującą w zasobniku c.w.u. Najpopularniejsze sterowanie czasowe pozwala na zaprogramowanie pracy pompy cyrkulacyjnej wyłącznie w wąskich przedziałach czasowych – np. rano i wieczorem, w czasie, gdy domownicy korzystają z kąpieli. W przypadku dłuższej nieobecności (np. wyjazdu wakacyjnego) warto także wyłączyć funkcję podgrzewu c.w.u w zasobniku, pamiętając przy tym, aby po powrocie wygrzać zasobnik np. za pomocą dostępnej w przypadku części regulatorów funkcji „antylegionella” zapewniającej dezynfekcję termiczną zbiornika i neutralizację niebezpiecznych bakterii z rodzaju Legionella. W ramach oferty Saunier Duval regulatorem posiadającym taką funkcję jest np. regulator pogodowy MiPro Sense SRC 720.

Wiesz już, jak możesz wpłynąć na koszt ogrzewania domu gazem. W obliczu rosnących cen tego surowca wcale nie jest konieczne, aby całkowicie zmienić sposób ogrzewania budynku. Wystarczy kilka zmian, które usprawnią pracę Twojej instalacji grzewczej, a także wpłyną na jej optymalizację.

Przeczytaj też: Jak oszczędnie używać ogrzewania gazowego?