Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Czy pompę ciepła trzeba przygotować do sezonu zimowego?

Ogromną zaletą pomp ciepła jest ich bezobsługowość i pełna automatyzacja pracy. Warto jednak pamiętać, że wspomniana bezobsługowość dotyczy tylko samej eksploatacji. Pompy ciepła, podobnie jak wszystkie inne urządzenia techniczne, wymagają okresowej kontroli, szczególnie przed sezonem grzewczym – odpowiada on za zdecydowaną większość ich rocznego czasu pracy. Czy pompę ciepła należy przygotować do sezonu zimowego? Zdecydowanie tak i w tym celu trzeba odpowiednio wcześniej zaplanować przegląd techniczny. Jak jednak powinny wyglądać poszczególne punkty takiej usługi? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym tekście.

Pompa ciepła GeniaAir Split

Z tekstu dowiesz się:

  • kiedy zaplanować przegląd pompy ciepła,
  • jak przygotować pompę ciepła na zimę dzięki odpowiedniemu serwisowi,
  • na co jeszcze zwrócić uwagę podczas serwisu,
  • jak przygotować pompę ciepła na zimę poza zaplanowaniem serwisu.

Kiedy zaplanować przegląd, aby pompa ciepła zimą działała w pełni sprawnie?

Najlepszym terminem na wykonanie przeglądu pompy ciepła jest okres wiosna-lato. W przypadku stwierdzenia przez serwis poważniejszych nieprawidłowości przestój w pracy pompy nie będzie wtedy tak bardzo dotkliwy jak na jesieni lub co gorsza zimą, w sytuacji gdy wymagane jest już ogrzewanie budynku. W czasie trwania sezonu grzewczego czas oczekiwania na wizytę serwisanta może być również znacząco dłuższy niż w cieplejszych miesiącach.

Przeczytaj też: Ogrzewanie bez smogu – postaw na ekologiczną pompę ciepła!

Przygotowanie pompy ciepła na zimę – czynności realizowane podczas przeglądu technicznego

W jaki sposób jest sprawdzana pompa ciepła, gdy technik pojawia się na miejscu? Przede wszystkim warto pamiętać, że wszystkie niezbędne czynności konserwacyjne są zwykle wyszczególnione w dokumentacji technicznej produktu dostarczonej wraz z urządzeniem. W przypadku wątpliwości należy sięgnąć po właściwą instrukcję instalacji i konserwacji, która powinna zawierać nie tylko wymagane kroki kontrolne, ale także interwały czasowe dla poszczególnych czynności.

Pompy ciepła to urządzenia, których strukturę można podzielić na trzy zasadnicze części. Każda z nich wymaga okresowej kontroli.

1. Część elektryczna pompy ciepła

Powinna być sprawdzona głównie pod kątem prawidłowego działania zabezpieczeń elektrycznych, w tym wyłącznika różnicowoprądowego. Należy również sprawdzić połączenia na wszystkich zaciskach. Wszelkie poluzowania są niedopuszczalne i wymagają poprawy. Oprócz tego niezbędne jest sprawdzenie stanu izolacji samych przewodów elektrycznych. Szczególnie newralgicznymi strefami są wszystkie miejsca zlokalizowanie blisko miedzianych elementów instalacji chłodniczej, w której mogą być obecne bardzo wysokie temperatury. Wysoka temperatura rurociągów połączona z ich niewielkim drganiami o wysokiej częstotliwości może się okazać destruktywna dla izolacji przewód elektrycznych w przypadku ich fizycznego styku. W takiej sytuacji należy przywrócić właściwe prowadzenie przewodów, aby nie kolidowały z instalacją chłodniczą.

2.Część hydrauliczna – obieg czynnika grzewczego

Ostatnimi elementami, które wymagają sprawdzenia, są podzespoły instalacji hydraulicznej. Warto pamiętać, że część z nich może nie znajdować się bezpośrednio w jednostkach pompy ciepła, lecz będzie zainstalowana na rurociągach wewnątrz kotłowni.

Jakie czynności należy wykonać, aby sprawdzić część hydrauliczną?

Jakie czynności należy wykonać, aby sprawdzić część hydrauliczną?

  • Sprawdzenie ciśnienia wody w obiegu grzewczym, a w przypadku pomp gruntowych również ciśnienia solanki. Uzupełnienie czynnika w przypadku zbyt niskich wartości
  • Wyczyszczenie z zanieczyszczeń wszystkich filtrów instalacyjnych.
  • Sprawdzenie ciśnienia poduszki gazowej we wszystkich naczyniach wzbiorczych instalacji – centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, a także w obiegu solanki w przypadku pomp gruntowych. Weryfikacja działania wszystkich zaworów bezpieczeństwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej o pracy pompy? Sprawdź, jak działa pompa ciepła dzięki artykułowi dostępnemu w naszym poradniku

Przegląd pompy ciepła przed zimą – o czym jeszcze pamiętać?

Pompa ciepła GeniaAir Split

Oprócz wyżej wymienionych działań należy również pamiętać o innych istotnych elementach. W przypadku pomp ciepła powietrze-woda konieczna jest weryfikacja stanu jednostki zewnętrznej, głównie pod kątem ewentualnego zabrudzenia parownika. Parownik to jeden z wymienników ciepła, który zabrudzony nie będzie w stanie skutecznie pobierać energii z powietrza. Jest on jednak elementem stosunkowo delikatnym, dlatego wszelkie czynności czyszczące wymagają staranności i dużej uwagi. Należy unikać wykorzystywania do tego celu myjek generujących wysokie ciśnienie. Jednostki zewnętrze pomp ciepła narażone są również na szkodliwe oddziaływanie zwierząt, głównie owadów i gryzoni, które w skrajnych przypadkach potrafią się w nich zadomowić. Nietrudno się domyśleć, że tacy dzicy lokatorzy to dla urządzenia i jego użytkowników nie lada problem.

W większości domostw pompy ciepła realizują również funkcję podgrzewu ciepłej wody użytkowej we współpracy z wbudowanym lub wolnostojącym zasobnikiem pojemnościowym. Bardzo często zasobniki zabezpieczone są przed korozją magnezową anodą ochronną. Jej zadaniem jest ochrona stalowych ścian zbiornika w przypadku pojawienia się uszkodzeń w emalii pokrywającej jego wewnętrzną stronę. Taka anoda jest jednak elementem eksploatacyjnym ulegającym z czasem naturalnemu zużyciu. Jej stan należy zweryfikować najpóźniej po 2 latach od momentu uruchomienia instalacji, a następnie trzeba ją kontrolować co roku. W przypadku znacznego zużycia konieczna jest jej wymiana.

Przeczytaj też: Na co zwrócić uwagę przy wyborze mocy pompy ciepła potrzebnej do ogrzania domu?

Czynności serwisowe to nie wszystko. Jak jeszcze przygotować pompę ciepła na zimę?

O pompę ciepła i współpracującą z nią instalację może zadbać nie tylko serwisant, ale w pewnym stopniu także sam użytkownik. Oto kilka wartych uwagi wskazówek, które pozwolą przygotować pompę i instalację do sezonu grzewczego:

  • Wykonanie przeglądu serwisowego nieodłącznie jest związane z otwieraniem i zamykaniem różnych zaworów instalacji. Przed właściwym uruchomieniem pompy ciepła warto sprawdzić, czy wszystkie potrzebne zawory znajdują się w pozycji otwartej umożliwiającej przepływ czynnika grzewczego. W przeciwnym razie pompa na pewno wygeneruje komunikat błędu przepływu.
  • Część podłogowych instalacji grzewczych jest wyposażona w układy sterowania strefowego. Współcześnie wiele termostatów pokojowych posiada także funkcję chłodzenia uruchamianą np. specjalnym przyciskiem. Jeżeli pompa ciepła pracowała latem w funkcji chłodzenia, to przed uruchomieniem ogrzewania należy powrócić do grzewczego trybu pracy na wszystkich termostatach pokojowych.
  • Wysokiej jakości pompy ciepła posiadają tzw. funkcję anty stop. Ma ona na celu cyklicznie, np. raz na dobę, włączyć na chwilę elementy ruchome mające kontakt z wodą grzewczą. Należą do nich pompy obiegowe i zawory przełączające. W przypadku dłuższego przestoju drobinki kamienia kotłowego mogą je bowiem skutecznie unieruchomić. Aby funkcja anty stop mogła zadziałać, konieczne jest pozostawienie pompy podłączonej do instalacji elektrycznej, także wtedy, gdy wszystkie jej funkcje są wyłączone. Oczywiście istnieją wyjątki od tej zasady – kiedy całkowite odłączenie pompy od instalacji może być chwilowo potrzebne, np. w trakcie burzy.

Dobrze przeprowadzony serwis i przygotowanie pompy ciepła do zimy sprawia, że eksploatacja sprzętu w szczycie sezonu grzewczego będzie mogła przebiegać bez zakłóceń. Pozwoli także mieć lepszą kontrolę nad tym, ile prądu zużywa pompa ciepła w zimie, a w efekcie zapewni większe oszczędności. Dobrze działające urządzenie to sprzęt, który pozwala na optymalizację kosztów eksploatacyjnych.

Przeczytaj też: Pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – co warto o niej wiedzieć?