Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – co warto o niej wiedzieć?

Rosnące ceny energii, a także coraz bardziej restrykcyjne przepisy ochrony środowiska narzucają producentom urządzeń grzewczych, produkowanie sprzętów spełniających ustalone kryteria, przy jednoczesnym zachowaniu wyśrubowanej klasy efektywności energetycznej urządzeń. Przeczytaj tekst i dowiedz się, dlaczego pompa ciepła o podwyższonej efektywności energetycznej jest korzystnym rozwiązaniem.

Pompa ciepła o podwyższonej klasie energetycznej GeniaAir Split

Z tekstu dowiesz się:

  • czym jest sprawność urządzeń grzewczych,
  • czym są wskaźniki COP i SCOP,
  • co to jest efektywność energetyczna pompy ciepła,
  • co klasa efektywności energetycznej pompy ciepła mówi o urządzeniu grzewczym,
  • dlaczego pompy ciepła o wyższej efektywności energetycznej są korzystniejsze.

Sprawność urządzeń grzewczych – co to takiego?

Na początek warto uporządkować pewne pojęcia, które bardzo często są używane w branży pomp ciepła w sposób zamienny, często nieadekwatny lub nawet błędnie mylony.

Sprawność to bezwymiarowa wielkość fizyczna określająca, w jakim stopniu dane urządzenie lub proces przekształca energię początkową w pierwotnej postaci w energię końcową w ostatecznej postaci. Sprawność wyrażana jest jako stosunek wyjściowej energii końcowej do wejściowej początkowej, często w zapisie procentowym. Z zasady zachowania energii, wynika, że sprawność nie może być większa od jedności, czyli od 100%.

W odniesieniu do powietrznych, sprężarkowych pomp ciepła, sprawność oznaczałaby, w jakim stopniu pompa ciepła jest w stanie przekształcić energię elektryczną zużywaną przez sprężarkę w energię cieplną. Pompy typu powietrze-woda wykorzystują dodatkowo energię pozyskaną z powietrza, nieuwzględnianą w przyjętym równaniu, przez co obliczeniowa sprawność jest zawsze większa od jedności, a więc z definicji nie może być nazywana sprawnością.

Wskaźniki COP i SCOP a pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

W przypadku pomp ciepła wprowadzono wskaźniki COP (Coefficient of Performance) i SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance). COP należy przyjmować jako wydajność energetyczną, wyrażającą stosunek ilości energii cieplnej dostarczonej przez pompę ciepła do tzw. górnego źródła ciepła (czyli do domu lub mieszkania) do ilości energii elektrycznej niezbędnej do jej działania (zasilanie sprężarki i pomp obiegowych).

Przykładowo, jeśli COP wynosi 4, to uzyskując 12 kW mocy grzewczej, dostarczysz 3 kW mocy elektrycznej, a 9 kW pochodzi z ciepła pobranego z otaczającego powietrza. COP maleje wraz z podnoszeniem się temperatury w obiegu grzewczym oraz obniżaniem się temperatury zewnętrznej.

SCOP jest to szacowana ilość energii cieplnej dostarczonej do ogrzewania określonego domu, do ilości zużytej przy tym energii elektrycznej w określonym czasie, np. w ciągu roku. Współczynnik SCOP pozwala użytkownikowi porównać szacowaną wydajność energetyczną pomp ciepła pochodzących od różnych producentów, a do tego oszacować koszty zużycia energii niezbędnej dla ogrzewania szacowanego domu.

Współczynnik COP wyznacza się w znormalizowanych warunkach zgodnie z normą EN14511. A7W35, co oznacza temperaturę powietrza 7°C i temperaturę wody na zasilaniu 35°C. Z kolei SCOP to wskaźnik sezonowej efektywności odnoszący się do całego sezonu grzewczego i jest on wartością uśrednioną.

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń i przypisana jej sezonowa efektywność energetyczna

Klasa sezonowej
efektywności energetycznej
ogrzewania pomieszczeń
Sezonowa
efektywność energetyczna ηs [%]
Temperatura zasilania +55℃
Sezonowa
efektywność energetyczna ηs [%]
Temperatura zasilania +35℃
A+++ηs ≥ 150ηs ≥ 175
A++125 ≤ ηs < 150150 ≤ ηs < 175
A+98 ≤ ηs < 125123 ≤ ηs < 150
A90 ≤ ηs < 98115 ≤ ηs < 123
B82 ≤ ηs < 90107 ≤ ηs < 115
C75 ≤ ηs < 82100 ≤ ηs < 107
D36 ≤ ηs < 7561 ≤ ηs < 100
E34 ≤ ηs < 3659 ≤ ηs < 61
F30 ≤ ηs < 3455 ≤ ηs < 59
Gηs < 30ηs < 55

Efektywność energetyczna pompy ciepła – czym jest?

Efektywność definiowana jest ogólnie jako stopień osiągnięcia zamierzonego celu bilansu energetycznego. Dla przykładu będzie to właśnie efektywność energetyczna pompy ciepła. Miarą tej wielkości będzie efektywne wykorzystanie energii pierwotnej mające na celu zmniejszenie ilości energii elektrycznej potrzebnej do wytworzenia oczekiwanego komfortu cieplnego przez pompę ciepła. Efektywność jest pojęciem dużo szerszym od wydajności energetycznej.

Wszystkie pompy ciepła oraz kotły na olej i gaz muszą spełniać wymogi określone w dwóch ważnych dyrektywach, takich jak:

ErP (Energy-related Products) – dyrektywa o produktach związanych z energią (2009/125/WE) – Rozporządzenia KE dotyczące ekoprojektu oraz określające między innymi minimalne dopuszczalne wymagania efektywności energetycznej dla urządzeń oraz wymogi informacyjne.

ELD (Energy Labelling Directive) – dyrektywa w sprawie etykietowania energetycznego – Rozporządzenia Delegowane Komisji (UE) NR 811/2013 lub NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające wcześniejszą dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ dla klimatu umiarkowanego na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej A++ lub więcej.

Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła – co mówi o urządzeniu?

Od 26 września 2019 r. nastąpiła zmiana w etykietowaniu urządzeń grzewczych centralnego ogrzewania. Od tej pory, na etykiecie energetycznej sprzętu może pojawić się najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++.

Podobnie, jak w przypadku innych urządzeń, pompy ciepła również są klasyfikowane według obowiązującego etykietowania. Podwyższona klasa efektywności energetycznej pompy ciepła sprawia, że urządzenie jest bardziej efektywne pod względem zużycia energii. Etykietowanie pomaga konsumentom w wyborze najbardziej energooszczędnych rozwiązań.

Rozporządzenie EU dotyczące etykiet energetycznych definiuje wygląd etykiet energetycznych. Określa ono, które wartości są niezbędne do zaklasyfikowania do określonej klasy efektywności. Etykiety mają ułatwić konsumentom przede wszystkim porównanie produktów i pozwalać na wybór w zależności od efektywności urządzeń.

Pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – postaw na korzystne rozwiązanie dla domu lub mieszkania

Jeśli zdecydujesz się na zakup, pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej A++ lub A+++ to jedno z najbardziej energooszczędnych rozwiązań dostępnych w tej chwili na rynku. Osoby decydujące się zakup takiej pompy mogą liczyć na zwiększone dofinansowanie ze strony państwa np. w ramach programu Czyste Powietrze lub Mój Prąd 5.0.

Pompa ciepła a zużycie prądu– co warto o tym wiedzieć? Koniecznie przeczytaj tekst i poznaj szczegóły dotyczące nowoczesnych urządzeń grzewczych i ich wpływu na efektywność energetyczną.

Pompa ciepła o podwyższonej klasie energetycznej GeniaAir Mono

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej w tej kategorii charakteryzuje się nie tylko wysokim współczynnikiem efektywności COP, ale również niskim zużyciem energii w trybie czuwania oraz zaawansowaną technologią, która minimalizuje straty energetyczne.

W dłuższej perspektywie czasowej pompa ciepła o podwyższonej efektywności energetycznej może przynieść znaczne oszczędności w rachunkach, co z kolei wpływa korzystnie na ochronę środowiska naturalnego (mniejsza emisja gazów cieplarnianych). Wszystkie wymienione zalety nie tylko poprawią jakość Twojego życia, ale również otaczającego nas środowiska naturalnego.