Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Pompa ciepła a zużycie prądu – co warto o tym wiedzieć?

Pompy ciepła to nowoczesne urządzenia grzewcze wykorzystujące odnawialne źródło energii, jakim jest na przykład powietrze atmosferyczne. Do swojej pracy wymagają jednak zasilania prądem elektrycznym. Razem z ekspertami Saunier Duval wyjaśniamy od czego zależy oraz jak obliczyć zużycie prądu przez pompę ciepła.

Dowiedz się, jak obliczyć średnie zużycie prądu przez pompę ciepła Saunier Duval GeniaAir Split

Z tekstu dowiesz się:

  • jak działa pompa ciepła,
  • jak sprawność pompy ciepła wpływa na rachunki,
  • w jaki sposób ograniczyć wydatki eksploatacyjne pompy ciepła.

Aby zminimalizować koszty ogrzewania, a także prowadzić jak najbardziej ekologiczne gospodarstwo domowe, warto zainwestować w pompę ciepła. Zużycie prądu przy wykorzystaniu tego urządzenia jest minimalne, a jego praca nie generuje dodatkowych zanieczyszczeń, dzięki czemu przyczynia się do ochrony środowiska. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie zalety ma pompa ciepła, a także dlaczego jej instalacja może przyczynić się do zmniejszenia rachunków za energię.

Jak działa pompa ciepła oraz jakie ma zalety?

Jak działa pompa ciepła? Pompy ciepła typu powietrze – woda, jak Saunier Duval Genia Air, pobierają energię z odnawialnego źródła, jakim jest powietrze atmosferyczne. Dzięki cyklowi procesów termodynamicznych zachodzących w zamkniętym obiegu pompy ciepła, energia odebrana od powietrza dostarczana jest do wnętrza budynku i wykorzystana do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Co więcej, w okresie letnim możliwe jest odwrócenie tego procesu, co oznacza odbiór ciepła z wewnątrz domu i przekazanie go do powietrza atmosferycznego. Tym sposobem pompa ciepła może być wykorzystywana przez cały rok na potrzeby utrzymania komfortu cieplnego wewnątrz budynku. Siłą napędową procesu przemian termodynamicznych w obiegu pompy ciepła jest energia elektryczna zużyta do napędu sprężarki – kluczowego elementu naszego urządzenia. Tym, co wyróżnia pompy ciepła na tle innych urządzeń grzewczych jest fakt, że ilość darmowej energii pobranej z dolnego źródła pompy ciepła jest kilkukrotnie wyższa od ilości energii elektrycznej włożonej w ten proces.

Pompa ciepła powietrzna – zużycie prądu – co na nie wpływa?

O tym, jaka jest sprawność procesu przekazywania energii przez pompę ciepła mówi nam współczynnik COP (coefficient of performance). Wyznacza on relację pomiędzy energią cieplną dostarczoną do budynku, a energią elektryczną włożoną w ten proces poprzez pompę ciepła. Zużycie prądu oraz sprawność tradycyjnych urządzeń grzewczych wyznacza się poprzez obliczenie stosunku ilości energii cieplnej uzyskanej w procesie spalania do nieodnawialnej energii dostarczonej w postaci paliwa (np. gazu). O ile dla tych urządzeń wartość sprawności będzie zawsze mniejsza od jedności, o tyle w przypadku pomp ciepła będzie dokładnie na odwrót.

Dzięki wykorzystaniu darmowej i odnawialnej energii powietrza atmosferycznego, zawsze uzyskuje się większą ilość energii cieplnej, niż zużywa energii elektrycznej. To właśnie ten fakt stanowi o wyjątkowości pomp ciepła.

Ilość ciepła dostarczonego do budynku stanowi sumę odnawialnej energii odebranej od powietrza oraz energii elektrycznej włożonej w ten proces. Współczynnik COP mówi więc wprost, ile razy więcej energii uzyskujemy w procesie ogrzewania niż zużywamy prądu elektrycznego. Im wyższy więc współczynnik COP, tym niższe jest zużycie energii elektrycznej.

Mając na uwadze powyższe fakty, warto zadbać o to, aby współczynnik COP był utrzymywany podczas eksploatacji na jak najwyższym poziomie. Wartość współczynnika COP powietrznych pomp ciepła silnie zależy od różnicy między temperaturą powietrza atmosferycznego, a temperaturą zasilania naszej instalacji grzewczej. Im mniejsza jest różnica między tymi temperaturami, tym wyższa jest sprawność pompy ciepła. Wartość współczynnika COP będzie więc spadać wraz z obniżeniem temperatury zewnętrznej i podwyższeniem temperatury w układzie centralnego ogrzewania.

Ze względu na zmienną wartość współczynnika COP, producenci podają ją dla określonych warunków temperatury powietrza i wody grzewczej (np. A2/W35 – Powietrze 2oC/Woda 35oC). Dzięki temu jest możliwość porównania efektywności urządzeń pomiędzy poszczególnymi producentami. Możemy dzięki temu policzyć, jakie zużycie prądu przez pompę ciepła jest przewidywane.

Jak zmniejszyć roczne zużycie prądu? Pompa ciepła i jej eksploatacja

O ile na temperaturę zewnętrzną nie mamy wpływu, o tyle możemy zadbać o zachowanie jak najwyższej efektywności pompy ciepła poprzez wykorzystanie systemów niskotemperaturowych, jak np. ogrzewanie płaszczyznowe i zastosowanie sterowania pogodowego, które automatycznie dostosuje temperaturę systemu c.o. do temperatury zewnętrznej.

W celu utrzymania stałej sprawności technicznej pompy ciepła, warto zadbać o coroczny przegląd wykonany przez Serwis Autoryzowany. Serwisant podczas przeglądu wyczyści parownik, skontroluje stan techniczny elementów układu chłodniczego oraz dokona niezbędnych korekt w nastawach regulatora. Dzięki temu nasze urządzenie będzie odpowiednio przygotowane do sezonu grzewczego oraz minimalizuje się ryzyko usterki.

Przeczytaj też: Na co zwrócić uwagę przy wyborze mocy pompy ciepła potrzebnej do ogrzania domu?