Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Regulatory pogodowe i pokojowe – czym się różnią?

Dawniej regulacja systemu grzewczego była prymitywna – temperaturę ustawiało się na kotle i pracował on stale z tą nastawą, w pomieszczeniach ewentualnie skręcało się prostym termostatem temperaturę na grzejnikach, żeby uzyskać optymalny komfort cieplny. Wymagało to częstego biegania do kotłowni oraz kręcenia termostatem przy kaloryferach i nigdy nie dawało stabilnej temperatury. Dziś przychodzi nam z pomocą automatyka. Mamy do dyspozycji sterowniki pokojowe, pogodowe, a nawet aplikacje pozwalające kontrolować temperaturę zdalnie. W tym tekście piszemy o regulatorach.

Regulator pokojowy MiSet

Z tekstu dowiesz się:

  • jak działają sterowniki pokojowe,
  • na czym polega praca regulatorów pogodowych.

Sterowniki pokojowe mają możliwość zaprogramowania czasowego – różnych temperatur dnia i nocy, czasu, kiedy ma być podgrzewana woda użytkowa. Ich podstawową funkcją jest oczywiście zadanie i utrzymanie temperatury w pomieszczeniu. Tu właśnie jest główna różnica między sterownikiem pokojowym i pogodowym. Jakie jeszcze są między nimi różnice? Sprawdź!

Jak działa sterownik pokojowy i jak możemy nim sterować temperaturą?

Regulator pokojowy do kotła gazowego mierzy temperaturę tylko w pokoju, w którym jest zamocowany. Powinien więc znajdować się w pomieszczeniu reprezentatywnym, czyli salonie lub po prostu największym pokoju. Ze względu na to, że może sterować tylko jedną temperaturą w instalacji, jest stosowany w mieszkaniach i małych domach, gdzie względem największego pomieszczenia można wyregulować temperaturę całego mieszkania lub budynku.

Istnieją dwa rodzaje regulacji – dwustanowa i ciągła. Najprostsza – dwustanowa – polega na włączaniu kotła przy pewnej temperaturze, niższej od zadanej, i wyłączaniu, kiedy układ osiąga zadaną wartość. Regulacja ciągła polega na płynnym dochodzeniu kotła do temperatury zadanej. Regulacja pokojowa ma pewne wady: reaguje dopiero na spadek temperatury w pomieszczeniu i nie pozwala na minimalizowanie temperatury zasilania, czyli zużycia paliwa.

Ponadto sterownik temperatury pokojowy nadaje się wyłącznie do sterowania jednym obiegiem grzewczym.

Regulator pogodowy – na czym polega jego praca?

Zastosowanie źródeł ciepła takich jak pompy ciepła lub kondensacyjne piece gazowe sprawia, że potrzebujemy bardziej zaawansowanej regulacji. Warunek ten spełnia regulacja pogodowa. Umożliwia ona też, w odróżnieniu od sterowników pokojowych, sterowanie kilkoma obiegami grzewczymi, np. oddzielnie każdą kondygnacją budynku.

Umieszczony na budynku czujnik mierzy aktualną temperaturę i podaje ten parametr do sterownika. Sterownik, mając wprowadzoną charakterystykę danego obiegu, zwaną krzywą grzewczą, zadaje odpowiednią temperaturę wody grzewczej w obiegu. Na początku trzeba dobrać odpowiednią krzywą, która odpowiada własnościom naszego domu i instalacji. Wybieramy w menu sterownika krzywą grzewczą o pewnym numerze, ustawiamy temperaturę pomieszczenia i po ok. trzech dniach sprawdzamy, jaka jest temperatura rzeczywista. Jeżeli jest wyższa od zadanej – wybieramy krzywą o niższym numerze, jeżeli niższa – wybieramy wyższą krzywą i dalej powtarzamy procedurę. Współczesne sterowniki pogodowe potrafią same dobierać krzywą grzewczą, mierząc oczywiście temperaturę w pomieszczeniu.

Ponieważ sterownik pogodowy potrzebuje tylko jednej temperatury – zewnętrznej, możemy za jego pomocą zarządzać ogrzewaniem w kilku, a nawet kilkunastu obiegach (np. piętrach), dobierając dla każdego z obiegów odpowiadającą jego właściwościom krzywą grzewczą.

Regulator pogodowy MiPro Sense

Dla wygody dla danego obiegu grzewczego, który np. znajduje się na innym piętrze niż sterownik, możemy zastosować zdalne sterowanie, czyli dodatkowy sterownik współpracujący z głównym, posiadający wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia.

Oprócz wybrania jednej z pęku krzywych grzewczych, możemy też zmienić jej kształt przez przesunięcie jej początku na wykresie – w menu regulatora pogodowego nazywa się to temperaturą minimalną. Pozwala nam to na poprawne działanie układu w czasie temperatur zewnętrznych rzędu kilku stopni na plusie, kiedy zapotrzebowanie na moc grzewczą jest minimalne.

Sterowanie pogodowe jest też uzupełniane przez pomiar temperatury w pomieszczeniu i jej uwzględnienie przy pracy układu. Jeżeli bowiem mamy dodatkowe źródło ciepła, takie jak kominek, czy też duże okno na południową stronę, lub jesteśmy w trakcie spotkania rodzinnego w jednym pomieszczeniu (10 osób potrafi dostarczyć 1 kW mocy grzewczej przez ciepłotę własną ciała), regulator pogodowy tego nie zauważy i będzie ogrzewać pomieszczenie tą sama temperaturą wody grzewczej, co doprowadzi do jego przegrzania. Uruchomienie wpływu temperatury pomieszczenia spowoduje, w zależności od opcji – przejście na krzywą grzewczą o mniejszym numerze lub wyłączenie ogrzewania przy przekroczeniu temperatury zadanej. Sterownik lub zdalne sterowanie dla danego obiegu musi się oczywiście znajdować w pomieszczeniu w, którym owo dodatkowe źródło ciepła się znajduje. Sterowanie pogodowe dzięki temu, że uwzględnia przyczynę utraty ciepła w domu, czyli zmianę temperatury zewnętrznej, wcześniej zareaguje i zmienia parametr wody grzewczej, dzięki czemu w pomieszczeniach panuje stabilna temperatura.

Praca instalacji sterowanej pogodowo polega na uzupełnianiu bieżących strat ciepła budynku, przez co może być porównana do jazdy samochodem ze stałą prędkością po prostej i nienachylonej drodze – efektem tego jest minimalne zużycie paliwa. Praca ze sterowaniem pokojowym dwustawnym jest jak jazda z ciągłym przyspieszaniem (dogrzewaniem pomieszczenia) i zwalnianiem (spadek temperatury pomieszczenia po wyłączeniu ogrzewania). W takim wypadku zużycie paliwa jest dużo większe.

W przypadku kotłów kondensacyjnych i pomp ciepła istotna dla ekonomiki pracy jest jak najniższa temperatura zasilania instalacji, co jest w stanie zapewnić właśnie sterowanie pogodowe, „pilnujące” jej najniższej wartości potrzebnej tylko do bieżącego uzupełniania strat.